Apel pszczelarzy

Koło Pszczelarzy w Tuchowie zwraca się z apelem do rolników, ogrodników, sadowników o troskę i rozwagę podczas wykonywania oprysków roślin, mając na uwadze ochronę pszczół i innych zapylaczy.

Przejawem zrozumienia potrzeby troski o środowisko i pszczoły niech będzie przestrzeganie zasad ochrony roślin bezpiecznej dla zapylaczy zawartych na plakacie.

Pszczelarze z góry dziękują, a pszczoły na pewno się odwdzięczą i pomogą nam bezinteresownie.

Przełożone zebranie kwietniowe

W związku ze Świętami Wielkanocnymi zebranie kwietniowe przełożone zostało na drugą niedzielę miesiąca, tj. 14 kwietnia. Godzina rozpoczęcia zebrania pozostała bez zmian: 10:00.

Podczas zebrania dla zainteresowanych pszczelarzy dostępny będzie drobny sprzęt pszczelarski.

Przełożone zebranie marcowe

W związku z ustalonym na dzień 17 marca terminem wyborów na sołtysów i do rad sołeckich zmienia się termin zebrania marcowego. Zebranie odbędzie się 24, to jest w czwartą niedzielę marca o stałej porze.

Walne Zebranie Koła

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 20 stycznia 2019 r. o godz 10:00 w Doku Kultury w Burzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2019 rok.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.

30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

7 grudnia odbyła się jubileuszowa, trzydziesta już Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę. Jak co roku, by podziękować za mijający rok i prosić o łaski w nadchodzącym, pielgrzymowali przed tron Jasnogórskiej Pani również pszczelarze tuchowscy. Mszy Św. przewodniczył Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy bp Edward Białogłowski. Po zakończonej Eucharystii pszczelarze spotkali się jak co roku w Sali o. Kordeckiego.

Węza pszczela

Na najbliższym zebraniu, 16 grudnia, członkom Koła rozdawana będzie węza pszczela. Prosimy o niezawodne przybycie i odbiór węzy.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie