Symbole Koła

Symbolami Koła Pszczelarzy w Tuchowie są sztandar oraz hymn Koła. Inicjatorem powstania, jak i wykonawcą projektu sztandaru był wieloletni prezes Koła, pan Władysław Sukiennik. Wykonanie zlecono siostrze Domitylli ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Tuchowie. Poświęcenie sztandaru miało miejsce 25 czerwca 1989 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

Autorem słów hymnu pszczelarzy tuchowskich jest o. Henryk Pagiewski CSsR. Natomiast muzykę napisał pan Jan Gładysz.

W promieniach słonecznych nad barwne pól szaty

Wesołych robotnic za rojem mknie rój,

Schylając swe czoła witają je kwiaty

I pyłek, i nektar oddają im swój.

 

Ref.

Solidarne i ofiarne miłujące pracy trud,

Wciąż zaradne i przykładne „córy słońca” – Boży cud.

 

Jak dużo radości i zdrowia, i mocy

Zawiera i niesie bogaty pszczół dar,

Tych dzielnic pracownic, co we dnie i w nocy

We wspólnym wysiłku zwiększają ten czar.