Przełożone zebranie marcowe

W związku z ustalonym na dzień 17 marca terminem wyborów na sołtysów i do rad sołeckich zmienia się termin zebrania marcowego. Zebranie odbędzie się 24, to jest w czwartą niedzielę marca o stałej porze.

Walne Zebranie Koła

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 20 stycznia 2019 r. o godz 10:00 w Doku Kultury w Burzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok.
 9. Przedstawienie planu pracy Koła na 2019 rok.
 10. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i planami.
 14. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Podjęcie uchwał (plan pracy, preliminarz finansowy) i zatwierdzenie wniosków.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.

30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

7 grudnia odbyła się jubileuszowa, trzydziesta już Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę. Jak co roku, by podziękować za mijający rok i prosić o łaski w nadchodzącym, pielgrzymowali przed tron Jasnogórskiej Pani również pszczelarze tuchowscy. Mszy Św. przewodniczył Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy bp Edward Białogłowski. Po zakończonej Eucharystii pszczelarze spotkali się jak co roku w Sali o. Kordeckiego.

Węza pszczela

Na najbliższym zebraniu, 16 grudnia, członkom Koła rozdawana będzie węza pszczela. Prosimy o niezawodne przybycie i odbiór węzy.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie

Walny Zjazd PZP

W dniach 19 – 20 listopada w Ciechocinku odbył się XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W zjeździe wzięło udział pięciu delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy, którzy brali aktywny udział w obradach zjazdu.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze polskiego Związku Pszczelarskiego. Członkiem Zarządu został prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy, Leszek Bodzioch.

Zjazd podjął również uchwały programowe dla Zarządu Związku na lata 2018 – 2025. Miejmy nadzieję, że wspólna praca nowo wybranych władz przysłuży się do rozwoju polskiego pszczelarstwa.

Skład Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent: Tadeusz Dylon – WZP Rzeszów

Wiceprezydent: Zbigniew Kołtowski – WZP Lublin

Wiceprezydent: Leszek Bodzioch – PgZP Tarnów

Sekretarz: Stanisław Ból – RZP Piotrków Trybunalski

Skarbnik: Ryszard Voss – WZP Gdańsk

Członek: Ryszard Jarosz – WZP Olsztyn

Członek: Henryk Krasucki – ZPPM Ciechanów

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca: Małgorzata Pietkiewicz

Wiceprzewodniczący: Jerzy Wardęski

Sekretarz: Grzegorz Brzeski

Członek: Kazimierz Zaskórski

Członek: Sergiusz Saradow

Zakończenie sezonu pszczelarskiego

W tym roku zakończenie sezonu pszczelarskiego Koła Pszczelarzy w Tuchowie odbędzie się w czwartą niedzielę miesiąca – 28 października, w Jodłówce Tuchowskiej. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 14:00 od uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Następnie przejdziemy do pobliskiej „Jodełki”, gdzie nastąpi dalsza część uroczystego zakończenia sezonu.

Zarząd koła przypomina, że w październiku nie odbędzie się zebranie w trzecią niedzielę miesiąca.