Konkurs na najlepszą pasiekę

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na najlepszą pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy. Jest to już czwarta edycja konkursu. We wszystkich dotychczasowych udział brali członkowie naszego Koła, zdobywając wysokie miejsca.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można do 20 sierpnia 2018 roku. Dla właścicieli trzech najwyżej ocenionych pasiek przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe. Zgłoszenia proszę kierować do biura PgZP.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 2018

Tegoroczne rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego odbędzie się 20 maja o godzinie 14:00 na „Papieskim Brzyzku” w Tuchowie – ul. Rolnicza 37. Pszczelarze zainteresowani udziałem w rozpoczęciu sezonu proszeni są o kontakt z organizatorem, tel. 667-495-264.

Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

Szkolenie

Na najbliższym zebraniu Koła, w niedzielę, 15 kwietnia, odbędzie się wykład kol. Alberta Radwana zatytułowany „Gospodarka pasieczna – wiosna”. Zachęcamy do licznego udziału w szkoleniu.

Wsparcie rynku produktów pszczelich 2018

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w 2018 roku następujące działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”:

  • Szkolenie,
  • Zakup sprzętu pszczelarskiego,
  • Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
  • Zakup pszczół,
  • Zakup leków do zwalczania warrozy.

Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w którymkolwiek z projektów jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki bądź informacji o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów dostępne są na stronie internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie oraz u prezesa i skarbnika Koła.

Pszczelarze zainteresowani zakupem pszczół lub leków do zwalczania warrozy proszeni są o wypełnienie i dostarczenie skarbnikowi Karty zapotrzebowania.

IV Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

10 lutego odbędzie się IV Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie. W programie organizatorzy przewidzieli m.in. wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie, wykłady dra hab Zbigniewa Kołtowskiego na temat bazy pożytkowej.
Swoje stoisko zaprezentuje firma Łysoń.
Zapraszamy do licznego udziału w konferencji.

XXII Wojewódzka Konferencja Pszczelerska

3 lutego 2018 r. w Karniowicach odbędzie się XXII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd autokarowy na konferencję. Pszczelarze zainteresowani wyjazdem proszeni są o dokonanie zapisu w biurze Związku do dnia 19 stycznia.