Walny Zjazd PZP

W dniach 19 – 20 listopada w Ciechocinku odbył się XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W zjeździe wzięło udział pięciu delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy, którzy brali aktywny udział w obradach zjazdu.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze polskiego Związku Pszczelarskiego. Członkiem Zarządu został prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy, Leszek Bodzioch.

Zjazd podjął również uchwały programowe dla Zarządu Związku na lata 2018 – 2025. Miejmy nadzieję, że wspólna praca nowo wybranych władz przysłuży się do rozwoju polskiego pszczelarstwa.

Skład Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent: Tadeusz Dylon – WZP Rzeszów

Wiceprezydent: Zbigniew Kołtowski – WZP Lublin

Wiceprezydent: Leszek Bodzioch – PgZP Tarnów

Sekretarz: Stanisław Ból – RZP Piotrków Trybunalski

Skarbnik: Ryszard Voss – WZP Gdańsk

Członek: Ryszard Jarosz – WZP Olsztyn

Członek: Henryk Krasucki – ZPPM Ciechanów

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca: Małgorzata Pietkiewicz

Wiceprzewodniczący: Jerzy Wardęski

Sekretarz: Grzegorz Brzeski

Członek: Kazimierz Zaskórski

Członek: Sergiusz Saradow

Zakończenie sezonu pszczelarskiego

W tym roku zakończenie sezonu pszczelarskiego Koła Pszczelarzy w Tuchowie odbędzie się w czwartą niedzielę miesiąca – 28 października, w Jodłówce Tuchowskiej. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 14:00 od uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Następnie przejdziemy do pobliskiej „Jodełki”, gdzie nastąpi dalsza część uroczystego zakończenia sezonu.

Zarząd koła przypomina, że w październiku nie odbędzie się zebranie w trzecią niedzielę miesiąca.

Konkurs na najlepszą pasiekę

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na najlepszą pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy. Jest to już czwarta edycja konkursu. We wszystkich dotychczasowych udział brali członkowie naszego Koła, zdobywając wysokie miejsca.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można do 20 sierpnia 2018 roku. Dla właścicieli trzech najwyżej ocenionych pasiek przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe. Zgłoszenia proszę kierować do biura PgZP.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 2018

Tegoroczne rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego odbędzie się 20 maja o godzinie 14:00 na „Papieskim Brzyzku” w Tuchowie – ul. Rolnicza 37. Pszczelarze zainteresowani udziałem w rozpoczęciu sezonu proszeni są o kontakt z organizatorem, tel. 667-495-264.

Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

Szkolenie

Na najbliższym zebraniu Koła, w niedzielę, 15 kwietnia, odbędzie się wykład kol. Alberta Radwana zatytułowany „Gospodarka pasieczna – wiosna”. Zachęcamy do licznego udziału w szkoleniu.

Wsparcie rynku produktów pszczelich 2018

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w 2018 roku następujące działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”:

  • Szkolenie,
  • Zakup sprzętu pszczelarskiego,
  • Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
  • Zakup pszczół,
  • Zakup leków do zwalczania warrozy.

Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w którymkolwiek z projektów jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki bądź informacji o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów dostępne są na stronie internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie oraz u prezesa i skarbnika Koła.

Pszczelarze zainteresowani zakupem pszczół lub leków do zwalczania warrozy proszeni są o wypełnienie i dostarczenie skarbnikowi Karty zapotrzebowania.